Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jak wycofać pozew o rozwód?

Autor: Mateusz Książkiewicz

Decydując się na wniesienie sprawy o rozwód, musisz zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawnych, jakie mogą wyniknąć. Wiele par w trakcie rozwodu decyduje się jednak walczyć o małżeństwo i zastanawia się, czy można wycofać wniesiony do sądu pozew.

W jakich sytuacjach małżonkowie mogą zdecydować się na wycofanie pozwu o rozwód? O tym czym skutkuje taka decyzja, a także jak może pomóc adwokat rodzinny, opisujemy w poniższym artykule.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z art. 56. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może orzec rozwód, wyłącznie wtedy, gdy stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Warto wiedzieć, że zupełny rozkład definiuje się jako utratę więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej pary. Trwałość rozkładu polega na przekonaniu, że małżonkowie nie wrócą już do siebie. Aby dostać rozwód, małżonkowie muszą przedstawić argumenty, które potwierdzą taką okoliczność.

Rodzaje rozwodów

Sąd orzekając rozwód może zdecydować o tym, kto z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W jakiej sytuacji jest to rozwód z orzekaniem o winie, który zwykle trwa dłużej, wzbudza więcej emocji, wymaga większych nakładów energii, zbierania dokumentacji, dowodów itd., a często także angażowania w zeznawanie dzieci. Rozwody z orzekaniem o winie mają sens, jeśli faktycznie jeden z małżonków przyczynił się w dużym stopniu do rozkładu pożycia małżeńskiego, a pokrzywdzony małżonek dodatkowo bardzo ucierpiał finansowo. W sytuacji, w której dochodzi do pogorszenia sytuacji materialnej małżonka bez winy, sąd może orzec alimenty na rzecz tego małżonka.

Drugim rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie. Jest to nieco łatwiejszy i zwykle szybszy rozwód, ponieważ dochodzi do niego najczęściej za porozumieniem stron. Nie ma konieczności udowodnienia winy, a małżonkowie jedynie muszą udowodnić rozkład pożycia małżeńskiego między sobą.

Prawo do cofnięcia pozwu

W polskich przepisach kodeksu cywilnego są przepisy, które odnoszą się do możliwości cofnięcia pozwu. Są to przepisy regulowane dzięki przywilejowi, jakim jest możliwość odwołalności czynności procesowych. Chęć wycofania pozwu rozwodowego oznacza odwołanie dokonanej czynności, jaką jest wytoczenie powództwa. W praktyce oznacza to, że wycofanie pozwu o rozwód jest możliwe tylko przez osobę, która wytoczyła proces.

Jakie są skutki wycofania pozwu o rozwód?

Kiedy można wycofać pozew o rozwód?

Wycofanie pozwu o rozwód jest praktycznie możliwe podczas prowadzenia całej sprawy o rozwód, czyli do momentu uprawomocnienia się wyroku. W skrajnych przypadkach może to zajść nawet jeśli sąd I instancji orzekł rozwód, ale nie został on jest uprawomocniony. Oznacza to, że wycofanie pozwu jest możliwe w każdej chwili, ale ma sens tylko wtedy, gdy istnieje szansa na pogodzenie się pary. Złożenie wniosku o rozwód i wytoczenie sprawy trwa, a termin rozpraw czeka się długo. Dlatego taką decyzję zawsze należy dobrze przemyśleć, aby nie zdecydować pochopnie lub pod wpływem silnych emocji. 

Konsekwencje prawne wycofania pozwu rozwodowego

Rozwód jest ważnym wydarzeniem życiowym i może mieć poważne konsekwencje prawne. Trzeba mieć jednak na uwadze, że każdy z małżonków, kiedy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy parą, może wnieść pozew o rozwód do sądu. 

Czy można wycofać wniesiony pozew o rozwód? Tak, jeśli jedno z małżonków zmieni zdanie, to może wycofać pozew rozwodowy. W tym celu należy złożyć do sądu odpowiednie pismo do sprawy “Cofnięcie powództwa”, w którym wnosi się o wycofanie pozwu o rozwód. W dokumencie należy wskazać datę, sąd, strony pozwu, adresy. Dodatkowo należy umieścić Sygnaturę sprawy. Ważny jest także podpis. W niektórych przypadkach może okazać się, że do wycofania pozwu konieczna jest zgoda małżonka. To nieco utrudnia, ponieważ sąd musi wysłać pismo i zapytać o zgodę.

Jakie są koszty rozwodowe w przypadku wycofania pozwu?

Składając pozew o rozwód należy liczyć się z kosztami. Koszty te początkowo są pokrywane przez małżonka, który wnosi sprawę o rozwód. Ostatecznie dopiero w wyroku rozwodowym sąd decyduje o tym, kogo obciążyć kosztami procesu. W sytuacji, w której do sądu napływa wniosek o wycofanie pozwu o rozwód od jednego z małżonków, możliwe jest złożenie wniosku od drugiej strony o zwrot kosztów postępowania.

Potrzebujesz pomocy adwokata podczas sprawy rozwodowej?

Sprawa rozwodowa to trudne doświadczenie, które wywołuje wiele przykrych emocji i nerwów. Chociaż można samodzielnie napisać pozew o rozwód, jak i dokument z wniesieniem o cofnięcie procesu, to warto mieć wsparcie doświadczonego adwokata ze Szczecina, specjalizującego się w rozwodach.

źródło zdjęć: Adobe Stock (nadesłane)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy