Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Czy projekt monitoringu dróg i rzek coś zmieni?

Autor: Mateusz Książkiewicz
Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa otwierająca polsko-słowacki projekt dotyczący budowy monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego. Naszą gminę dotyczy tylko jeden z podpunktów tego przedsięwzięcia jednak są szanse, że to się zmieni.

Pełna nazwa polsko-słowackiego działania to: “Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym Powiatu Gorlickiego i Kraju Preszowskiego”. Międzynarodowe spotkanie w gorlickim hotelu Margot poprowadzili gospodarze projektu: starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz oraz ing. Vladimir Kozak – Dyrektor Zarządu Utrzymania Dróg Kraju Preszowskiego. Współudział w projekcie ma również Euroregion Tatry którego reprezentantem był przewodniczący rady związku Bogusław Waksmundzki. Pomysłodawcą budowy systemu monitoringu był insp. Michał Gawlik Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach.

Dzięki temu zadaniu powiat gorlicki wzbogaci się o pięć ultradźwiękowych stacji monitoringu poziomu wody w rzekach, stacjonarne stacje monitorujące ruch drogowy i dwie kamery mobilne, które zlokalizowane będą na pojazdach Policji i Straży Pożarnej oraz serwer komputerowy wraz z oprogramowaniem – mówi starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz. Obrazy z monitoringu przekazywane będą do obu partnerów, tak by każdy z nich posiadał pełen przekaz cyfrowy, zarówno do działań operacyjnych prowadzonych przez policję i straż pożarną, jak i w celach technicznych i turystycznych. Dodatkowo stworzona zostanie wielojęzyczna strona internetowa, na której potencjalni turyści przed podjęciem decyzji o wyjeździe będą mogli obserwować stan dróg i pogody.

Wśród miejsc, które są wytypowane do ulokowania ultradźwiękowych stacji monitoringu poziomu wody w rzekach wspomina się o Florynce bądź okolicznych miejscowościach leżących w dolinie rzeki Białej Tarnowskiej. Według opinii zespołu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego można będzie w ten sposób przewidzieć z wyprzedzeniem kilkugodzinnym powódź w naszej gminie. Zapytaliśmy  starosty o to czy projekt powiatu uwzględnił działania partnerskie gmin leżących w dolinie rzeki Biała Tarnowska. Jak się okazuje współpraca obu działań będzie dopiero konsultowana. Natomiast obaj włodarze, starosta jak również burmistrz Bobowej zadeklarowali otwartość na współdziałanie, zwłaszcza że problem powodzi wiążę się z ogromnymi stratami i bezpośrednim niebezpieczeństwem dla mieszkańców.

– Projekt ten otrzymał najwyższa liczbę punktów pomimo tego, iż Powiat Gorlicki nie jest członkiem Euroregionu “Tatry” – podkreślił Bogusław Waksmundzki przewodniczący Rady Związku Euroregion TATRY. Bardzo cieszę się, że ta innowacyjna myśl zyskała uznanie i mam nadzieję, że dobra praktyka pozwoli innym samorządom znajdującym się na granicy polsko-słowackiej pójść za tym przykładem.

Budżet działania w ramach budowy monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego szacowany jest na 50 tysięcy euro, z czego aż 43tysiące będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy